تبلیغات
یک دریا - مطالب قوانین و استانداردها

کتاب مصور تعمیر شناورهای فایبرگلاس

چهارشنبه 17 مهر 1392
Fiberglass boat repairs illustrated
Roger Marshall - 2010


ادامه مطلب


کتاب راهنمای نجات شناورهای مغروق

دوشنبه 18 شهریور 1392
"""
U.S.NAVY SALVAGE MANUAL

این کتاب در چهار جلد منتشر شده که هر کدام مباحث خاصی از نجات شناور را در بر می گیرد. هدف اولیه این مجموعه ارایه دستورالعمل های عملی برای اجرای مستقیم در حین عملیات می باشد ولی در عین حال یک بستر آموزشی مناسبی را برای یادگیری تکنیک های عملی این حرفه قبل از اعمال آنها در شرایط سخت نجات فراهم آورده است.

ادامه مطلب


کتاب راهنمای اوراق کشتی

دوشنبه 18 شهریور 1392
A Guide for ship scrappers : tips for regulatory compliance
2000

فهرست مطالب: تخلیه آزبست ها و پلی‌کلرینیتد ها، تخلیه آب بالاست و بیلج، تصفیه آب فاضلاب، پاکسازی لکه های نفتی، تخلیه روغن و سوخت، تخلیه رنگ، برش و اوراق ورق، باز کردن ماشین آلات مختلف.

ادامه مطلب


برنامه آموزشی: طرح اضطراری آلودگی نفتی بر روی کشتی

جمعه 24 شهریور 1391
 Shipboard oil pollution emergency plans
SOPEP

کلیه نفتکشهای با ظرفیت ناخالص بیشتر از 150 تن و سایر کشتیهای غیرنفتکش با ظرفیت ناخالص بیشتر از 400 تن باید "طرح اضطراری آلودگی نفتی بر روی کشتی" (SOPEP) داشته باشند. 

Course topics:
The law, Applicability, Reporting Procedure / Co-ordination, Pollution Prevention / Spill Mitigation, Miscellaneous

دانلود: 2009 | 2009
برنامه آموزشی: قانون آلودگی نفتی OPA

جمعه 24 شهریور 1391
Oil Pollution Act (OPA-90)

OPA قانونی است که برای ایجاد محدودیت در خسارت به محیط زیست و قبول مسئولیت و پرداخت غرامت به یک صندوق برای خسارات وارده می باشد.

:Course topics
The law, Type of vessels, COTP zones, Notification, Spill management,  Pollution prevention, Spill mitigation,  Training drills, Federal vessel response plan requirements.

                                  منبع: kmsu.mihanblog.com
                             دانلود: 2000 | 2007 | 2007 | 2008
برنامه آموزشی: آشنایی با MARPOL

جمعه 24 شهریور 1391
Introduction to MARPOL

آلودگیهایی که کشتیها در دریاها ایجاد می کنند تاثیرات مخربی بر روی اکو سیستم می گذارد. در پاسخ به این نگرانیها، IMO کنوانسیونی موسوم به MARPOL را به تصویب رسانده است که دارای شش ضمیمه بوده و به کنترل آلودگی ناشی از کشتیها می پردازد. 

Course topics:

- Oil Pollution- Annex I
- Liquid Noxious Substances in Bulk- Annex II
- Harmful Substances in Packages- Annex III
- Sewage Pollution- Annex IV
- Garbage Pollution- Annex V
- Air Pollution- Annex VI

منبع: kmsu.mihanblog.com
دانلود :  2005 | 2007 | 2007
برنامه آموزشی: ایمنی و سلامت در محیط کار - ارزیابی و مدیریت ریسک

چهارشنبه 15 شهریور 1391
Risk assessment and management

Course topics:

- Cause of accidents
- Risk assessment
- Risk management
- Reduce the risk
- Example of an informal risk management
- Example of risk management
- Assessment

منبع: kmsu.mihanblog.com
دانلود: 2005 | 2009 | 2009
برنامه آموزشی: ایمنی و سلامت در محیط کار - روابط انسانی

چهارشنبه 15 شهریور 1391
Human relations

Course topics:

- Emergency Procedures
- Pollution Prevention of the Marine Environment
- Safe Working Practices
- Orders and Communication
- Effective Human Relationships
- Assessment

منبع: kmsu.mihanblog.com
دانلود: 2007 | 2009 | 2009
برنامه آموزشی: ایمنی و سلامت در محیط کار - کد ISM

چهارشنبه 15 شهریور 1391
ISM code
International Safety Management

Course topics:

- ISM code
- ISM requirements
- ISM purpose
- ISM procedures
- ISM reports
- ISM reviews
- How and when to use work permits
- Assessment

منبع: kmsu.mihanblog.com
  2009 | 2009 | 2006 :دانلود
برنامه آموزشی: ایمنی و سلامت در محیط کار - ایمنی عمومی کشتی

چهارشنبه 15 شهریور 1391
Ship general safety

Course topics:

- Vessel structural risk factors
- Vessel technical risk factors
- Safety equipment risk factors
- Nautical and communication risk factors
- Environmental protection risk factors

منبع: kmsu.mihanblog.com
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به یک دریا است. || طراح قالب avazak.ir