تبلیغات
یک دریا - گزارش دانشجویی: دریامانی کشتی

گزارش دانشجویی: دریامانی کشتی

دوشنبه 13 آبان 1392
در این گزارش دانشجویی از نرم افزار Maxsurf برای تحلیل دریامانی یک شناور استفاده شده است. پارامترهای دریامانی شناور از نرم افزار بدست آمده و با معیارهایی که در صورت مساله تعریف شده مقایسه گشته اند تا محدوده عملکرد ایمن شناور در سرعتهای مختلف در امواجی با ارتفاعهای متفاوت که با زوایای مختلف به شناور برخورد می کنند، بدست آید.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به یک دریا است. || طراح قالب avazak.ir