تبلیغات
یک دریا - مثال Ansys: تحلیل دینامیکی ﮔﺬرا ﺑﺮای راﻳﺰرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻜﻮﻫﺎی درﻳﺎﻳﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﻮاج درﻳﺎ

مثال Ansys: تحلیل دینامیکی ﮔﺬرا ﺑﺮای راﻳﺰرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻜﻮﻫﺎی درﻳﺎﻳﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﻮاج درﻳﺎ

چهارشنبه 8 خرداد 1392
سکوهای نفتی و لوله های انتقال نفت همواره در معرض نیروهای ناشی از امواج سطحی هستند. در این مثال چگونگی تعریف بارگذاری ناشی از امواج بر روی بر روی لوله انتقال نفت در نرم افزار Ansys آموزش داده می شود.
منبع: ansyshelp.irمطالب مشابه:
برچسب ها: رایزر، موج، انسیس، Ansys،
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به یک دریا است. || طراح قالب avazak.ir