مجموعه Marlins Englisn for Seafarers که در دو قسمت ارائه شده است به آموزش زبان انگلیسی به دریانوردان می پردازد . دریانوردان با هر درجه و هر ملیتی می توانند از این مجموعه برای تقویت دانش انگلیسی خود بهره گرفته و از آن در جهت برقراری ارتباط با همکاران خارجی خود استفاده کنند . . . .
در این مجموعه تقویت چهار مهارت اصلی زبان انگلیسی Speaking , Listening ,Reading , Writing هدف بوده و همچنین آموزش علائم خاص حوزه دریانوردی , اصطلاحات دریانوردی , لغات تخصصی حوزه دریانوردی و … مورد توجه قرارگرفته است .کتاب و سی دی های صوتی با لهجه بریتیش هر دو قسمت از مجموعه  Marlins Englisn for Seafarers را می توانید به رایگان از کاردوانلاین دریافت نمایید.

لینکهای مشابه: