تبلیغات
یک دریا - کتاب کنترل حرکات کشتی

کتاب کنترل حرکات کشتی

چهارشنبه 30 مرداد 1392
Ship Motion Control
Course Keeping and Roll Stabilisation
Using Rudder and Fins

Tristan Perez

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به یک دریا است. || طراح قالب avazak.ir