تبلیغات
یک دریا - کتاب طراحی سازه های دریایی

کتاب طراحی سازه های دریایی

یکشنبه 7 اسفند 1390
Marine Structural DesignAdd Image
Yung Bai

مباحث کتاب عبارتند از بارگذاری امواج دریا بر روی کشتی، بارگذاری و عکس العمل سکوهای دریایی، محاسبه ابعاد و ضخامتهای سازه کشتی بوسیله قوانین موسسات رده بندی و نیز به کمک آنالیز سازه ای، آنالیز سازه سکو، طراحی حدی (limit-state) سازه سکو، کمانش و خرابی ستونها و تیرها، کمانش در لوله ها، استحکام نهایی ورقهای تقویت شده، تئوری المان محدود غیر خطی، آنالیز مکانیزم ها در کشتی، آنالیز سکو در ضربه و زلزله، مکانیزمهای خستگی و ترک، ظرفیت خستگی، ارزیابی خستگی، انتخاب مواد، قابلیت اعتماد سازه ها، متغیرهای تصادفی و عدم قطعیتها، قابلیت اعتماد سازه ای در کشتی، طراحی بر اساس قابلیت اعتماد، قابلیت اعتماد خستگی، روش ارزیابی ریسک در سکو و کشتی.

دانلود از: لینک مستقیمmediafire | 4shred

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به یک دریا است. || طراح قالب avazak.ir