تبلیغات
یک دریا - کتاب مدیریت تعادل، تریم و استحکام کشتیهای تجاری

کتاب مدیریت تعادل، تریم و استحکام کشتیهای تجاری

یکشنبه 7 اسفند 1390
The Management of Merchant Ship Stability, Trim and Strength
Clark

کتاب فوق العاده ای است که تماماً مملو از شکل است. تئوریهای مرتبط تماماً به کمک شکل توضیح داده شده اند. همچنین قوانین موسسات رده بندی نیز در هر زمینه ای ارایه شده اند. مباحث کتاب به شرح زیر می باشند: معرفی فرم بدنه کشتی و اصول هیدرو استاتیک موثر بر آن، یافتن مرکز شناوری در زوایای غلتش مختلف، غلتش عرضی و منحنی GZ، معیارهای پایداری کشتیهای مختلف، پایداری طولی و محاسبات عملی تریم، حرکات شناور و جلوگیری از غلطش، نیروهای برشی، ممانهای برشی و استحکام طولی، آبگیری از بیلج، قوانین Solas، Marpol، Loadline .

دانلود از:  deposit | 4shared | mediafire
kmsu.mihanblog.com

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به یک دریا است. || طراح قالب avazak.ir