تبلیغات
یک دریا - کتاب طراحی و ساخت کشتی

کتاب طراحی و ساخت کشتی

یکشنبه 7 اسفند 1390
Ship Design and Construction

این کتاب توسط انجمن مهندسان کشتی سازی آمریکا (SNAME) منتشر شده است. مطالب عنوان شده در کتاب به شرح زیر هستند: طراحی اولیه کشتی، جانمایی عمومی کشتی، خط شاهین، تناژ خالص و ناخالص، طراحی و تحلیل سازه بدنه اصلی، المانهای سازه ای، مواد ساخت بدنه و جوشکاری، تجهیز کشتی، تجهیزات تخلیه و بارگیری، طراحی کشتیهای حمل مواد مایع خطرناک، مانور و کنترل کشتی، حفاظت و نگهداری بدنه کشتی، تخمین هزینه های ساخت، ساخت کشتی، به آب اندازی و آزمایشهای نهایی در دریالینکهای مشابه:
برچسب ها: ساختمان کشتی، ساخت،
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به یک دریا است. || طراح قالب avazak.ir