Germanischer Lloyd eRules

موسسه رده بندی GL آلمان مجموعه کاملی از قوانین رده ربندی مربوط به سازه های مختلف دریایی را برای استفاده آنلاین کاربران اینترنتی در سایت خود قرار داده است که از لینک های زیر قابل دسترسی می باشند:


www.gl-group.com
e-rules