تبلیغات
یک دریا - جزوه درسهای تخصصی دریا
Marine Lectures

 آخرین به روز رسانی :   11 مرداد 1392


hydrostatics and stability
Ship Theory (ITU-Turkey)
Planning Procedure of Naval Architecture & Ocean Engineering (SNU)
هیدرواستاتیک امیر کبیر 
هیدرواستاتیک مالک اشتر 

hydromechanics and seakeeping
Marine Hydrodynamics (MIT)
Numerical Marine Hydrodynamics (MIT)
Introduction in ship hydromechanics (Delft)
Offshore Hydromechanics (Delft)
Offshore Hydromechanics (Delft)
Introduction to offshore hydromechanics (Delft)
Maneuvering and Control of Surface and Underwater Vehicles (MIT)
Guidance and Control of Vehicles (NTNU)
هیدرودینامیک امیرکبیر اول دوم
هیدرودینامیک چابهار اول  دوم  سوم چهارم پنجم
Question & answer sets (NPTL)
Ship hydrodynamics (ITU-Turkey)
هیدرودینامیک مالک اشتر 


Ship structure
Ship Structural Analysis & Design (MIT)
ساختمان کشتی امیر کبیر
Ship structures advanced course (Chalmers)
Ship structures1 (memorial)
Ship structures2 (memorial)    
Ship structural design (Alexandria)
Structural analysis(AMC) 
Ship structure (USNA) , notes 
Marine Structural Engineering (Chalmers) new

Offshore
Dredging Pumps and Slurry Transport (Delft)
Dredging Processes (Delft)
Design of dredging equipment (Delft)
Offshore Wind Farm Design (Delft)
Offshore Moorings (Delft)
An introduction on Offshore Engineering and Technology (Illinois)  Part1 +  Part2  new
Introduction to offshore oil and gas industrynew

Wave
Wave Propagation (MIT)
Ocean Wave Interaction with Ships and Offshore Energy Systems (MIT)
Water wave mechanics (Albotg)
Linear wave theory (NTNU)
Waves and structures (IITB)

Power and propulsion
Marine Power and Propulsion (MIT)
Hydrofoils and Propellers (MIT)
POWERING AND PROPULSION - exam 

Design:
Design Principles for Ocean Vehicles (MIT)
Introduction to Naval Architecture (MIT)
Sailing Yacht Design (MIT)
جزوه طراحی کشتی امیرکبیر 
Yacht Design & Technology(AMC) 
طراحی کشتی مالک اشتر 

Technical English:
Eng1  (Download)
Eng2 
زبان تخصصی مالک اشتر 

ماشین محرکه 2 (خرمشهر)ه new
مقررات ایمنی و زیست محیطی (خرمشهر)ه
تکنولوژی کشتی
ship economy 
تئوری جوشکاری 
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به یک دریا است. || طراح قالب avazak.ir